Pluskwa Łóżkowa/Bed Bug

Prusak, Przybyszka Amerykańska

Insekty spotykane u klientów